Samen naar alleen

Download Brochure
Bel ons
Stel uw vraag

Mediation downloads

Mediation algemeen

(Echt)scheiding

Gesubsidieerde mediation

Samen en Transformatief Ouderschaps Plan

Onze STOP aanpak

Unieke aanpak in samenwerking tussen pedagogische hulpverlening en mediation bij (v)echtscheiding.

Scheiden is een ingrijpend gebeurtenis; voor ouders maar zeker voor kinderen. In de meeste gevallen zijn ouders goed in staat om zelf hun zaken te regelen. In die gevallen waarin ouders dat niet kunnen en er veel conflicten zijn, neemt de emotionele belasting voor ouders en kinderen enorm toe. Als sprake is van een vechtscheiding is een gezamenlijke aanpak dikwijls nodig.

Stop helpt ouders in (echt) scheiding om grip te krijgen op de conflicten, de onderlinge communicatie te verbeteren en helpt bij de vormgeving van het “één oudergezin” waarbij men elkaar het individueel ouderschap gunt en elkaars verschillen leert accepteren.

Wat doet STOP?

STOP biedt mediation in combinatie met pedagogische hulpverlening waarbij het netwerk van het gezin actief betrokken wordt middels een sociaal netwerk beraad.

Doelgroep:

Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar in conflictueuze echtscheidingssituaties.

Doel:

    • Het verminderen van conflicten
    • Het ontwikkelen van zelfsturing t.a.v. conflicten.
    • Het realiseren van individueel ouderschap
    • Het opstellen van een gezamenlijk gedragen ouderschapsplan

Hoe werkt STOP?

Na aanmelding wordt een kennismakingsgesprek met beide ouders en mediator gevoerd. De mediator leert ouders hoe ze hun conflicten kunnen bespreken en oplossen zodat ze tot samenwerking kunnen komen. Wanneer de mediator met ouders vaststelt dat er voldoende grip is op de conflicten komt er ruimte om de opvoeding van de kinderen te gaan bespreken. Dat is het moment waarop pedagogische hulpverlening van start gaat.

De pedagogische hulpverlener maakt met de ouders een plan van aanpak. Dit plan richt zich op individuele ondersteuning van de beide ouders om het ”een oudergezin” vorm te gaan geven.

Daarna wordt er een sociaal netwerkberaad gepland met familie, vrienden en betrokkenen. Tijdens dit beraad wordt er samen met het netwerk gekeken wie welke ondersteuning kan bieden aan de ouder en de kinderen. De hulpverlener en mediator nemen hieraan altijd deel.

De hulpverlening wordt uitgevoerd in een periode maximaal 6 maanden. Indien gedurende deze tijd afspraken niet worden nagekomen of niet lopen doordat conflicten weer de kop opsteken, wordt opnieuw de mediator benaderd. De hulpverlener behoudt dus de specifieke rol als hulpverlener. De mediator blijft de conflictexpert. Hij werkt met de ouders aan conflictbestendigheid.

Wanneer de betreffende ouder zijn ouderrol zelfstandig kan invullen en de relaties conflictbestendiger zijn, wordt een 2e sociaal netwerkberaad georganiseerd. Behalve de mediator en de pedagogische hulpverlener neemt ook een 1e lijn hulpverlener deel aan het gesprek. In dit gesprek kan, indien nodig, de nazorg worden overgedragen aan een 1e lijn zorginstantie.

Als afsluiting wordt door de mediator en ouders een ouderschapsplan opgesteld. In dit plan staan afspraken m.b.t. de opvoeding van de kinderen en op welke wijze ouders daarover communiceren.

Kosten:

De kosten van de Mediation worden in eerste instantie altijd betaald door de ouders. Onder bepaalde omstandigheden kunnen andere vormen van financiering worden gezocht door de mediator en/of Topaze. Indien u een verwijzing door CJG of een indicatie door Bureau jeugdzorg heeft, betaalt u geen kosten voor de pedagogische hulpverlening.

Aanmelding:

Voor STOP of hulpverlening: Specifiek voor mediation:
Topaze BasculeGroep
Vicares Aertsweg 1 Leo van der Weijdenstraat 8
5842 JB Schijndel 5461 EH Veghel
 

Email: info@topaze-hulp.nl

Email: info@bascule.eu
Website: www.topaze-hulp.nl Website: www.basculegroep.nl / www.scheidenmetmediator.nl

STOP wil (verdere) escalatie van conflicten binnen het familiesysteem voorkomen. STOP biedt tegelijkertijd pedagogische ondersteuning in het proces van groei naar individueel ouderschap door aanwezige opvoedingsproblemen op te sporen, te bespreken en op te lossen. STOP wil voorkomen dat ouder na scheiding weer terugvallen in oude patronen en daardoor de problemen opnieuw de kop opsteken.

Indirect wil STOP bereiken dat het aantal ondertoezichtstellingen verminderen, kosten kunnen worden bespaard en de wachtlijst in de Jeugdzorg vermindert. In juridische kader verminderen door STOP het aantal notoire probleemgevallen die telkens opnieuw een appél doen op een rechtbankinterventie.

Wilt u meer weten over STOP, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

lees meer over:
Wat is mediation
Samen mediators
Mediation bij (echt)scheiding ouderschapsplan
Onze werkwijze

© Samen - onderdeel van Bascule Groep · T:+31 413 32 17 28 · E: info@samennaaralleen.nl · Disclaimer · Voorwaarden