Samen naar alleen

Download Brochure
Bel ons
Stel uw vraag

Mediation downloads

Mediation algemeen

(Echt)scheiding

Gesubsidieerde mediation

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan bij (echt)scheiding

Wat is een ouderschapsplan?
Het ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders (met minderjarige kinderen) die gaan scheiden, waarin zij afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan is onderdeel van het verzoek tot echtscheiding. In het verzoekschrift tot echtscheiding moeten ouders vermelden op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
De verplichting tot het maken van een ouderschapsplan komt voort uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

Wat staat er in het ouderschapsplan?
In een ouderschapsplan maak je (praktische) afspraken, beschrijf je je verantwoordelijkheden als ouders en hoe je daar samen, ieder voor zich invulling aan geeft na de scheiding.
Dit zijn onder andere afspraken over wie voor de kinderen zorgt, over voeding, verzorging, informatie-uitwisseling, alimentatie, regels en omgang.

Waarom een Ouderschapsplan?
Een goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, biedt de meeste kans om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken.

Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap. Afspraken die recht doen aan de behoeften en belangen van de betrokken kinderen en die het hele gezin helpen vorm te geven aan de nieuwe situatie die is ontstaan.

De ervaring in onze praktijk wijst uit dat het voor ouders zeer moeilijk is om te overzien:

– welke gevolgen de scheiding heeft voor hun ouderschap;
– wat voor de kinderen belangrijk is om in ieder geval met elkaar af te spreken;
Рwelke risico’s zij lopen, indien er geen goede en duidelijke afspraken gemaakt worden.

Door het zorgvuldig opstellen van een Ouderschapsplan worden veel conflicten en onnodige kwetsingen voorkomen. Conflicten tussen ouders na een scheiding zijn voor kinderen zeer belastend en schaden hun ontwikkeling.
Een ouderschapsplan is maatwerk. Ieder kind is anders, ieder gezin is anders en iedere scheiding is anders. De ervaren mediators, scheidingsspecialisten van Samen begeleiden u in het opstellen en vastleggen van de afspraken.
Afspraken die zorgen voor rust en duidelijkheid. Voor u als ouders en voor de kinderen. Met het ouderschapsplan kunt u een stevig fundament leggen voor de toekomst van uw kinderen.

Onderstaan een video over Kind en Scheiding (Sire)

Waarom mediators van Samen?
De mediators van Samen zijn gespecialiseerd en ervaren om juist in gecompliceerde situaties met ouders de mogelijkheden voor conflictreductie te zoeken. Zodoende de motivatie en mogelijkheden te versterken om samen te werken in het belang van het (de) kind(eren). Hierbij bestaat indien nodig en gewenst de mogelijkheid tot inzet van pedagogische ondersteuning.
Voor meer informatie download onze brochure over echtscheidingsmediation.

Samen biedt mediation bij familieconflicten en (echt)scheiding vanuit vestigingen in Veghel, Assen en Etten-Leur.

Neemt u gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een intakegesprek of maak direct telefonisch een afspraak.

lees meer over mediation:
Wat is mediation
Samen mediators
Mediation bij (echt)scheiding Ouderschapsplan
Transformatief Ouderschapsplan (STOP)
Onze werkwijze

© Samen - onderdeel van Bascule Groep · T:+31 413 32 17 28 · E: info@samennaaralleen.nl · Disclaimer · Voorwaarden