Samen naar alleen

Download Brochure
Bel ons
Stel uw vraag

Mediation downloads

Mediation algemeen

(Echt)scheiding

Gesubsidieerde mediation

Werkwijze mediator

Wat is de mediation werkwijze bij scheidingsbemiddeling en mediation

Werkwijze mediator: scheiden betekent niet ‘alleen verder gaan’. Ook scheiden kun je samen doen. Het proces van scheiden kan samen, in goed overleg worden doorlopen. Het is ons doel om beide partners te begeleiden bij de scheiding en afspraken te maken waar beide partners zich naar tevredenheid in kunnen vinden.

Dit houdt in dat er stapsgewijs als volgt te werk wordt gegaan, zie hieronder de werkwijze:

1. Een persoonlijk intakegesprek met beide partijen waarin de volgende zaken aan de orde komen:

 • Wat willen partijen met de echtscheiding?
 • Wat kan echtscheidingsbemiddeling m.b.v. mediation daarin betekenen en hoe werkt dat?
 • Wat is de werkwijze en de bijdragen van Samen hierin?
 • Wat zijn de kosten?

Na dit gesprek bepalen de partijen of zij zich laten begeleiden door Samen.

2. Onderhandelingsbesprekingen waarin:

 • De uitgangssituatie wordt geschetst;
 • De gewenste toekomstige situatie wordt geschetst;
 • De benodigde gegevens worden geïnventariseerd en verzameld;
 • De mogelijkheden worden onderzocht en uitgewerkt, zonodig op basis van een deskundig advies.

3. Uitwerking naar de rechtbankprocedure, in deze fase worden:

 • De afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant;
 • Als er kinderen zijn, worden de afspraken m.b.t. de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan;
 • Het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank;

4. De afwikkeling

Nadat de rechtbank een beschikking heeft afgegeven volgt inschrijving in het bevolkingsregister. De afwikkeling van onderdelen uit de boedelscheiding gaat via een notaris.

Werkwijze mediator

De mediators van Samen zijn allemaal MfN register mediators. Samen mediators werken vanuit onze vestigingen in

 

Neemt u gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een intakegesprek of maak direct telefonisch een afspraak.

Voor meer informatie download de brochure

© Samen - onderdeel van Bascule Groep · T:+31 413 32 17 28 · E: info@samennaaralleen.nl · Disclaimer · Voorwaarden