Samen naar alleen

Download Brochure
Bel ons
Stel uw vraag

Mediation downloads

Mediation algemeen

(Echt)scheiding

Gesubsidieerde mediation

Alimentatie

Alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie

Scheiden gaat niet alleen over het verdriet van het uit elkaar gaan. Voor veel mensen zijn ook de financiële consequenties van de scheiding groot. Naast de verdeling van de bezittingen en schulden, gaat het dan vooral om de alimentatie. Hoe komt een goede berekening van uw alimentatie tot stand en wat zijn daarbij de uitgangspunten? Hoe verschillen partneralimentatie en kinderalimentatie van elkaar?

Alimentatie

Partners zijn niet alleen verplicht elkaar te onderhouden tijdens de relatie, maar ook na de scheiding. Deze onderhoudsplicht houdt in dat er ook na de scheiding een bijdrage wordt geleverd aan de kosten van het levensonderhoud. Het betalen van alimentatie is in beginsel verplicht, maar de totstandkoming van de hoogte ervan is omgeven met veel mitsen en maren.

Zo kan het zijn dat er geen draagkracht bestaat om alimentatie te betalen, of dat beide partners ruimschoots in hun eigen behoefte en die van de kinderen kunnen voorzien. Omdat het doorgaans lastig is om eenmaal gemaakte afspraken eenzijdig te herzien, is het van groot belang om een zorgvuldige alimentatieberekening uit te laten voeren. Dan weet je allebei waar je volgens de wet- en regelgeving aan toe bent.

Alimentatie is in beginsel verplicht indien er sprake is van:

  • huwelijk;
  • geregistreerd partnerschap;
  • kinderen.

De wet kent twee soorten alimentatie:

  • partneralimentatie
  • kinderalimentatie

Partneralimentatie

Over het algemeen ontstaat de verplichting tot betaling van partneralimentatie alleen wanneer de inkomens van de partners in hoge mate verschillen. Het uitgangspunt is namelijk dat beide partners – nadat de vaste lasten zijn betaald – ongeveer evenveel te besteden hebben. Als de partners allebei ongeveer evenveel verdienen, is het betalen van partneralimentatie in de meeste gevallen daarom dus niet nodig.

Onder begeleiding van één van onze mediators spreek je af of en zo ja hoeveel partneralimentatie er betaald moet gaan worden. Wij kunnen ook de alimentatieberekening uitvoeren volgens dezelfde methode die wordt gehanteerd door rechters. Als je zelf een hoeveelheid alimentatie wilt afspreken dan kan dat ook, al zal de rechter nog wel toetsen of het overeengekomen bedrag voor partneralimentatie redelijk is.

Kinderalimentatie

Voor de totstandkoming van de hoogte van de alimentatie voor de uw kind of kinderen geldt als uitgangspunt dat de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaan. Zij hebben immers niet gekozen voor de scheiding en het is de plicht van de ouders om hen zo goed mogelijk te verzorgen.

De hoogte van de alimentatie voor de kinder(en) hangt sterk af van de behoefte van de kinderen. Die wordt volgens allerlei wettelijke bepalingen vastgesteld middels de alimentatieberekening. Maar net als voor de partneralimentatie geldt voor de alimentatie voor de kinder(en) dat wanneer je het bedrag zelf afspreekt, de rechter zal toetsen of de alimentatie redelijk is. Zo niet, dan wordt het bedrag via de beschikking aangepast.

© Samen - onderdeel van Bascule Groep · T:+31 413 32 17 28 · E: info@samennaaralleen.nl · Disclaimer · Voorwaarden